• Abituriendid riigieksamil
  • Viljandi Gümnaasiumi tekkel
  • Külas käis rändav bioklass
  • Teadusteatrite festival
  • Noorte segarühm
  • Vaade koolimajale
  • Neidude liikumisrühm
  • Viljandi Gümnaasiumi II öölaulupidu
  • Koolimaja esine
  • Maalilaagri töö

Esseekonkursi "Muusika ühendab" tulemused

Kultuuriministeerium ja Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt kodanikupäevaks 2015 väljakuulutatud XIV esseekonkursile “Muusika ühendab” laekus 266 tööd. Žürii valis välja 19 parimat tööd. I koha pälvis meie kooli õpilane Viktoria Ly Pell.


 

Kodanikupäeva viktoriin

26. novembril tähistatav kodanikupäev on päev kõigile kodanikele ja eestimaalastele. Sel päeval mõtleme iseenda ja riigi suhtele ning ka sellele, kui head kodanikud me oleme.
 
Kodanikupäeva ürituste toetamisest on sihtasutuse jaoks saanud traditsioon. Alates 2005. aastast  oleme viinud läbi projektitoetuskonkurssi "Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning materjalid", mille eesmärgiks on toetada projekte, mis aitaksid laiendada õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast, väärtustada Eesti kodakondsust ja kodanikuks olemist, kinnistada kodanikupäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva traditsiooni ning arendada sallivust mitmekultuurilises kollektiivis. Alates 2003. aastast on iga-aastaselt läbi viidud veebipõhist kodanikupäeva viktoriini. 2011. aastal said alguse ka kodanikuteemalised esseekonkursid.
 
Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 5-6 klassi ning 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele.  Viktoriini eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. 5. ja 6. klaasi õpilastele mõeldud viktoriin on tõlgitud ka vene keelde.
 
Parimad vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide  7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste  ning vene õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi. Auhinnad ootavad ka suurima osavõtuga koole. Parimate autasustamine toimub 21. jaanuaril 2016 aastal Mustpeade Majas.
 

2015. aasta kodanikupäeva viktoriin toimumub ajavahemikul 23.11.2015 kuni 04.12.2015.

Tähetund 2015

20. ja 21. novembril toimusid Jõgeval Betti Alverile pühendatud 23. luulepäevad “Tähetund”. Sel aastal oli teema: “TULE MU KOOPASSE,VALGUSEAINE…!”

Meie kool osales luuleetendusega "Su oma linn saab su ikkagi kätte".

Luuleetendust esitasid järgmised õpilased:
Kermo Aasmäe
Indrek Anissimov
Kristiina Kase
Geitrud Fia Kristjohann
Artur Leppik
Jass Kalev Mäe
Garita Paul
Gregor Rehand
Marie Johanna Univer
 
Osales 21 truppi, tase oli kõrge ja ühtlane. Viljandi Gümnaasiumi trupp pälvis Leelo Tungla eripreemia.

Viie kooli võistluse tulemused

20. novembril toimus Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis 51. viie kooli võistluse eelvõistlus matemaatikas. 10.-11. klassis võistlesid Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium ja Viljandi Gümnaasium. Iga kooli võistkonna suurus ühes klassis on 10 õpilast, seega ühes klassis võistleb kokku 50 õpilast.

Meie kooli õpilaste parimad individuaalsed tulemused:

11. klass

1.-2. koht Karin Niinemets

7.-13. koht Triin Tetsmann

14. koht Risto Luuri

20.-21. koht Kelina Lillemets ja Lars-Henry Vehman

23. koht Günther Põllumäe

24.-26. koht Sten Siro ja Juhan Tammemäe

 

10. klass

5.-7. koht Jakob Univer

9. koht Indrek Anissimov

11. koht Marten Tamme

20.-22. koht Veronika Rei

 

11. klassi võistkond saavutas Hugo Treffneri Gümnaasiumi järel 2. koha ja 10. klassi võistkond  Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Nõo Reaalgümnaasiumi järel 3. koha.


 

Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv õpetaja

19. novembril Tallinnas laululava klaassaalis toimunud teaduskommunikatsiooni konverentsil „Mida üks ei jõua, seda üheksa jõuavad“ andsid haridus-ja teaduministeeriumi kantsler Janar Holm ning konkursi hindamiskomisjoni esimees, akadeemik Enn Tõugu üle tänavused Eesti teaduse populariseerimise tänavused auhinnad ja riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija märgid. 
 
 
Kategoorias „Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja”:

Peapreemia: Ave Vitsut (Viljandi Gümnaasiumi õpetaja) – Eesti I koolide teadusteatrite festivali korraldamise ning noorte ja õpetajaskonna hulgas loodusteadusliku maailmavaate levitamise eest.
Palju õnne!  Vt lisaks http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimise-riikliku-auhinna-voitjad-on-selgunud/