• Abituriendid riigieksamil
 • Viljandi Gümnaasiumi tekkel
 • Külas käis rändav bioklass
 • Keemia labor
 • Raamatukogu
 • Vaade koolimajale
 • Sport
 • Noortekoor
 • Koolimaja esine
 • Maalilaager

Pane tähele!

 • VI lennu lõpuaktus

  Viljandi Gümnaasiumi VI lennu lõpuaktus toimub 22. juunil kell 16:00 Viljandi spordihoones. Sellele eelneb koolimajas kell 14:30 bankett õpilastele ja õpetajatele.

CertiLingua sertifikaat

Haridus- ja Teaduministeerium omistas Viljandi Gümnaasiumile CertiLingua koolide võrgustiku liikme staatuse. See annab meile õiguse väljastada silmapaistva võõrkeeleoskusega õpilastele, kes valdavad kõrgel tasemel vähemalt kahte võõrkeelt, CertiLingua sertifikaat. Lisaks on nendel õpilastel väga heal tasemel teadmised keeleruumi kultuurilistest erisustest, Euroopa Liidu institutsioonidest ja arenguprotsessidest, kogemused rahvusvahelisest õpilasvahetusest ning selle kajastamisest oma uurimistöös. 

CertiLingua sertifikaadi omandamise õigusega koolid moodustavad Euroopas koostöövõrgustiku. Koos Viljandi Gümnaasiumiga omistati CertiLingua kooli staatus Eestis veel kahele koolile - Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumile ning Tartu Annelinna Gümnaasiumile.