Kooli hoolekogu

Viljandi Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

Kirke Katariina Siimso (õpilaste esindaja, õpilasesinduse president)
Kristi Siimso (lapsevanemate esindaja)
Kaidi Braun (lapsevanemate esindaja)
Mihkel Servinski (vilistlaste esindaja, matemaatika-füüsika vilistlaskogu)
Kaarel Lehtsalu (lapsevanemate esindaja, kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandimaa Arenduskeskus)
Tarmo Loodus ( kooli toetava organisatsiooni esindaja, VIKK, Viljandi vald)
Janika Kivistik  (kooli toetava organistaisoni esindaja, Viljandi Linnavalitsus)
Vahur Pohlasalu (õppenõukoja esindaja, õpetaja)
Ave Abroi (õppenõukoja esindaja, õpetaja)
Kalle Küttis (koolipidaja esindaja, HTM)
Ruth Opmann (koolipidaja esindaja, HTM)
Ülle Matsin (kooli direktor)