Kust tulevad õunad ja mandlid meie poodi?

11.-17. märtsini 2015 viibis Viljandi Gümnaasiumis grupp õpilasi koos juhendajatega Saksamaalt ja Norrast, et koos siinsete eakaaslastega uurida, missugused on eri riigi noorte toitumis- ja tarbimisharjumused. See oli esimene noorte omavaheline kohtumine projekti raames, mis toimub programmi Erasmus + kaudu.

Projekti peakoordinaator on Saksamaalt ning projekti peaeesmärk tutvustada noortele vastutustundliku tarbimise võimalusi Euroopas. Nii Saksamaalt Neukirchen-Vluyn’’i linnas asuvast Julius Strursbergi Gümnaasiumist kui Norrast Stryni linna gümnaasiumist osales kohtumisel 10 inimest ning kõik noored ööbisid kohalike õpilaste kodudes.

Mitmepäevase programmi jooksul tehti üheskoos palju põnevat. Lisaks temaatilistele ettekannetele ja loengutele käidi Viljandi suuremates toidukauplustes uurimas, kust on pärit sealne puu- ja juurvili ning kuidas seda pakendatakse. Diskussioonide ja loominguliste töötubade tulemusena aga valmis 6 täismõõdulist plakatit, mille seast valiti üheskoos välja üks, millest omakorda tehakse veelgi suurem roll-up. Nende plakatite sõnumid juhivad inimesi mõtlema meie käitumise ja tarbimistavade üle.

Projektis osaleja, I võõrkeele õppesuuna õpilane Katrin Raigla arvab nii: „Kõik inimesed ümber maailma võiksid teada, mida nad söövad. Võiksime kontrollida, mida meie igapäevasesse vorstiviilu sisse pannakse. Kas seal liha üldse on? Kas me teame, kust see üldse tuleb? Kas õun, mille ostsime, on pärit välisriigist ja kui kaua see lihtsalt külmkapis seisis, enne poeletile jõudmist? Tihti ei oska me nendele küsimustele vastata. Projekt tuletabki meile meelde, kui teadlikud me oleme sellest, mida me sööme.“

Sitsiilia Bergmann I aasta majandussuuna õpperühmast aga ütleb: „Selleks, et maailma muuta, ei piisa kindlasti ainult ühest inimesest. Piisab ühe inimese ideest/mõttest, kuid on vaja, et selle ideega tuleks kaasa või sellega tegeleks palju inimesi. Nagu meie, noored,  selles projektis, me tulime kõik kokku, andsime oma ideid ja mõtteid selleks, et kuidas panna inimesi rohkem mõtlema sellele, mida nad söövad, kuidas süüa tervislikult, kus nende toit üldse tuleb jne. Me kõik saime selle projekti käigus ka ise nendele küsimustele vastused. Hea pool selles projektis ongi see, et selliste probleemidega saavad ka noored tegeleda, nii teavitab ka see noori, et nad jälgiks oma toitu ning oma teadmisi teistele edasi annaks. Et meie maad, kus me elame, paremaks muuta, siis see ongi , meie, noorte, käes seda teha.“

Projekti eestvedaja Viljandi Gümnaasiumis õpetaja Tiia Pukk lisas, et muidugi oli noorte projektis osalemise tugevateks motivaatoriteks ka teiste maade noortega tutvumine ja inglise keele praktiseerimise võimalus. Lisaks on vastuvõtvatel noortel suur lootus sõita juba sel kevadel järgmisele projektikohtumisele Norra kooli, et seal Viljandis alustatud teemadega edasi tegeleda.

Kogu projekt kestab kokku 3 aastat ja järgmine kord on välispartnerite õpilasi Viljandisse oodata ülejärgmisel aastal.

 

 

Getting in touch with food again – Making Europeans responsible consumers

Getting in touch with food again – Making Europeans responsible consumers


Key action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action: Strategic Partnerships (project type 1)
Field: Strategic Partnerships for school education
Dates: 01.09.2014 – 31.08.2017
Project number: NW-2014-1-DE03-KA201-001443

Schools:
Julius-Stursberg-Gymnasium
Viljandi Gümnaasium
Stryn ungdomsskule


Exchanges
4 - 8 December 2014: Transnational Project Meeting in Germany 

11 - 17 March 2015: Learning/Teaching/Training Activity in Estonia
24 – 30 April 2015: Learning/Teaching/Training Activity in Norway
5 – 10/11 November 2015: Learning/Teaching/Training Activity in Germany

28 – 31 January 2016: Transnational Project Meeting in Norway

Plan: 5-11 April 2016: Learning/Teaching/Training Activity in Estonia 
Plan: late September 2016: Learning/Teaching/Training Activity in Norway
(between 28 Sept and 7 Oct)
Plan: March 2017: Learning/Teaching/Training Activity in Germany

Plan: in summer  2017: Transnational Project Meeting in Estonia 


First Learning/Teaching/Training Activity in Estonia, March 11th – 17th 2015 (C1/C2)

More pictures


Topic: The global food market and its implications for the environment
a) Historical development of the global food market (Norway)
b) The extent of the global food trade today (Germany)
c) Main international food trade relations (import/export) of Germany, Norway and Estonia (Germany, Norway, Estonia)
d) The impact of the global food trade on the environment (Estonia)
Activities:
- Power Point Presentations on general aspects  offered to a larger audience at the host school, including the local press, accompanied by a healthy buffet (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Visiting local shops and supermarkets and documenting the countries of origin of different kinds of fruit and vegetable
- Workshop at which students will liste to the lecture about  the carbon footprint
- Under the guidance of a professional photographer, who gives students insights into his/her profession and career possibilities, students develop concepts for posters which will critically raise consumer awareness for the environmental implications of the global food market on the basis of their gained knowledge
- Production of the best concepts for a poster by a professional photographerSecond Learning/Teaching/Training Activity in Norway, April 24th – 30th 2015 (C3/C4)
Topic: A balanced and healthy diet

1). The change in eating and drinking habits of consumers in European (Norway) countries. (Norway)
2.) Basic elements of a balanced and healthy diet (Germany )
3.)The impact of unbalanced diets on consumers’ health – (obesity, diabetes, lack of concentration etc.) (Estonia )
Discussion in groups


Activities:
- Power Point or different kind of (than be filmed) Presentations on general aspects  offered to a larger audience at the host school, including the local press, accompanied by a healthy buffet (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Visiting an institution at which a professional nutritionist will introduce us to his/her profession, workplace, career possibilities and – topic-related – to the basic elements of a healthy and balanced diet
- Workshop: students will go shopping and prepare lunch boxes which will be evaluated (by a nutritionist?) according to the criteria learned before. The best results will be published in the cooking brochure. (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Under the guidance of a professional photographer, who will also give students insights into his/her profession and career possibilities, students will develop concepts for posters which shall raise consumer awareness for a healthy diet on the basis of their gained knowledge (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Production of the best concept(s) for a poster by a professional photographer (supported from the grant for Project Management and Implementation)

Third Learning/Teaching/Training Activity in Germany, 5th – 10/11th September 2015 (C5/C6)

More pictures


Topic: Seasonal, regional products and Green Logistics
a) Seasonal products grown and harvested locally/regionally/nationally in Estonia, Norway and Germany
b) Innovative and low-carbon means of trade made use of by local/regional farms and businesses in Estonia, Norway and Germany
c) Future-oriented logistics which adhere to environmental-friendly principles (Green Logistics)
d) Career possibilities in the field of Green Logistics 
Programme:
- Power Point Presentations  offered to a larger audience at the host school, including the local press, accompanied by a healthy buffet (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Lecture by an expert in the field of Green Logistics at the host school (or at a university/ company/ other kind of professional institution) on future-oriented, environmental-friendly logistics and career possibilities (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Visiting a bigger enterprise which has shifted to Green Logistics
- Under the guidance of a professional photographer, who will also give students insights into his/her profession and career possibilities, students will develop concepts for posters which will promote responsible consumer behavior by advertising seasonal and regional food products on the basis of their gained knowledge (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Production of the best concept(s) for a poster by a professional photographer (supported from the grant for Project Management and Implementation)


Fourth Learning/Teaching/Training Activity in Estonia, 5.-11. April 2016 (C7/C8)
Topic: Sustainable and biological farming
a) Sustainable and biological farming throughout Europe
b) Sustainable and biological farming in Estonia, Norway and Germany
c) Advantages, problems and challenges implied in biological farming

Activities:
- Power Point Presentations on general aspects  offered to a larger audience at the host school, including the local press, accompanied by a healthy buffet (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Visiting a regional farm at which students will conduct an interview with the farmer, who will give them first-hand insights into the advantages, challenges and problems implied in biological farming. The interview will be included in the cooking brochure (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Workshop: cooking dishes on the basis of recipes containing only biological, seasonal and regional food (created and tried before the meeting). The dishes will also show typical traces of the participants’ nations and will be included in the cooking book (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Under the guidance of a professional photographer, who will also give students insights into his/her profession and career possibilities, students will develop concepts for posters which are supposed to advertise biologically and regionally grown food on the basis of their gained knowledge (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Production of the best concept(s) for a poster by a professional photographer (supported from the grant for Project Management and Implementation)Fifth Learning/Teaching/Training Activity in Norway, late September 2016 (C9/C10)
Topic: Artificial ingredients hidden in (processed) food
d) Additives, substitutes, food coloring and further ‘hidden’ and artificial ingredients in (processed) food
e) Reading and understanding food labels in order to evaluate the extent of artificial ingredients in food products
f) The reliability of BIO-labels
g) BIO-food better than conventional food products?

Activities:
- Power Point Presentations on general aspects  offered to a larger audience at the host school, including the local press, accompanied by a healthy buffet (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Visiting a consumer advice center  at which students will learn 
 how to read and understand food labels in order to be able to evaluate the extent of artificial ingredients and further ‘hidden’ elements in food products
 which conditions have to be fulfilled by farmers/entrepreneurs in order to label their products as BIO-products
which BIO-labels can be considered reliable
whether BIO-products are actually better than conventional food products
(supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Workshop: cooking dishes on the basis of recipes containing only biological, seasonal and regional food (created and tried before the meeting). The dishes will also show typical traces of the participants’ nations and will be included in the cooking book (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Under the guidance of a professional photographer, who will also give students insights into his/her profession and career possibilities, students will develop concepts for posters which are supposed to raise consumers’ critical awareness for the artificial and ‘hidden’ ingredients in (processed) food on the basis of their gained knowledge (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Production of the best concept(s) for a poster by a professional photographer (supported from the grant for Project Management and Implementation)


Sixth Learning/Teaching/Training Activity in Germany, February 2017 (C11/C12)
Topic: Genetically modified food and animal cloning
h) Genetically modified food and animal cloning on a global level
i) Reasons for, extent and implications of genetic engineering
j) Regulations and labelling policies of genetically modified food and animal cloning in Estonia, Norway and Germany and in Europe in general
Activities:
- Power Point Presentations on general aspects offered to a larger audience at the host school, including the local press, accompanied by a healthy buffet (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Visiting a consumer advice center (or a different academic institution)  which will give students expert information on the use, regulations, labelling policies etc. of genetically modified food and animal cloning in Norway, Estonia and Germany and in Europe in general (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Under the guidance of a professional photographer, who will also give students insights into his/her profession and career possibilities, students will develop concepts for posters which are supposed to raise critical awareness for genetic engineering in the field of food on the basis of their gained knowledge (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- A European night: An evening organized and carried through by the host school to which everyone in the community will be invited who played a role in the Erasmus+ project -> teachers, students, parents, representatives of the regional newspapers and local council, stakeholders who provided out-of-door learning experiences. Dishes created for the cooking book will be cooked and served/ the cooking book as well as all the posters created up to that point will be presented, commented on and handed out: cooking book/ posters in form of flyers (supported from the grant for Project Management and Implementation)
- Production of the best concept(s) for a poster by a professional photographer (supported from the grant for Project Management and Implementation)

 

 Erasmus+ projekt läbi meie silmade

 

Meie, Meriliis Jõhve, Brigitta Sibrits, Andres Eek ja Martin Lõssov , käisime Saksamaal, Neukirchen-Vluyn’is 16-23 märtsini, Erasmus+ õpilasvahetuse projektiga. Osalejateks olid eestlased, sakslased ja norrakad. Igaks päevaks oli ette nähtud kindel kava. Kuna päevad olid väga sisukad ning meil oli väga palju muljeid ja emotsioone, siis aeg möödus uskumatult kiiresti.

Juba Saksamaale jõudes võeti meid väga soojalt vastu ning oma uude koju saabudes pakuti midagi, millega polnud varem kokku puutunud - raclette ja nii saigi meie nädal alguse, mis oli täis uut ja huvitavat.

Järgmisel päeval käisime kohalikus Julius-Stursbergi Gümnaasiumis, kus õpilased esitlesid oma slide, mille põhiteemaks oli geneetiliselt muundatud toit, loomade kloonimine, eeskirjad ja sildistamine. Alguses tehti mitmeid mänge, et inimesed saaksid omavahel tuttavaks. Hiljem esitluste ajal saime teada palju uut nii Saksamaa kui ka Norra kohta. Peale esitluste vaatamist ja arutelu sõime üheskoos lõunat. Kui kool sai läbi, oli meil päris mitu tundi vaba aega. Otsustasime minna Moersi vanalinna ja parki vaatama. Eriti paistis silma kohalik arhitektuur ning tänavaid kaunistasid rohkes koguses kuldkollased nartsissid. Õhtul kell 7 algas Julius-Stursbergi Gümnaasiumis Variété Show, mis kujutas endast kooli igaaastast sündmust, kus kõik õpilased esinevad erinevates valdkondades, kes tantsib, kes laulab, kes näitleb jne. Ausalt öeldes oli see väga vahva, see oli hoopis midagi muud, kui meie koolis korraldatavad üritused.

Laupäev sai hilisema alguse ning grupp sai kokku Julius-Strusbergi Gümnaasiumis, kus söödi koos hommikust. Peale seda algas pisike loeng proua Hardti poolt, kes oli tulnud Düsseldorfist meile lähemalt rääkima DNA’st ning kuidas tehakse geneetiliselt muundatuid organisme. Saime ka võimaluse enda DNA talletada, peale mitut ebaõnnestunud katset suutsime ka meie oma DNA eraldada. Sellega oli ametlik päevaprogramm läbi ning seetõttu otsustasime külastada naaberriiki, Hollandit. Linn nimega Venlo on umbes 30 kilomeetri kaugusel Neukirchen-Vluynist, linn, kus me Saksamaal peatusime, ning polnud mingi mure naaberriiki külastada. Nägime ilusaid tänavaid ja saime maitsta, meie majutajate sõnul, kurikuulsaid Hollandi friikartuleid, mis maitsesid isegi teistsuguselt ja üsna hästi. Õhtul käisid pooled eestlaste grupist oma majutajatega armsas pitsarestoranis söömas ning koju jõudsime alles südaöö paiku, sest juttu jätkus pikemaks ja seltskond oli tore.

Pühapäeval oli meil ees sõit Bonne, kus sõitsime praamiga üle Reini jõe. Edasi matkasime jalgsi kuni vanima raudteeni, mis valmis 1883. aastal. Edasi sõitsime rongiga üles Drachenfelsi mäkke, mis oli 321m kõrge ehk siis umbes nagu meie Munamägi. Seal oli meil vaba aeg, mille jooksul saime nautida vaadet linnale ja Reini jõele. Edasi matkasime jala kuni Milchhäuscheni restoranini. Sõime üheskoos lõunat ja matkasime edasi. Ilm oli isegi üllatavalt hea, kuna selleks päevaks oli lubatud vihma, aga meie pääsesime ilma. Pikk teekond sujus lõbusalt, kuna kõigil oli hea tuju kaasa võetud. Õhtul, kui olime oma kodulinna jõudnud, mõtlesime eestlaste ja majutajatega, et võiks midagi koos teha. Seega läksimegi ühe eestlase ja tema majutaja juurde filmi vaatama. Õhtu möödus väga kiiresti, kuna kõigil oli päevaste tegevuste järel palju muljeid.

Järgmine päev oli üsna pikk ja väsitav, kuid see-eest jällegi vahva. Päev algas 3 tunnise bussisõiduga, mis lõppes Euroopa Parlamendi juures, Brüsselis. Parlamendis saime kokku ühe Euroopa Parlamendi liikmega, härra Florenziga, kes juhatas meid parlamendi sööklasse. Kui nüüd päris aus olla, siis sellise maineka koha kohta oli toit, leebelt öelduna, halb, kuid päevaga tuli edasi minna. Härra Florenzil on ka oma farm, seega oskas ta meie projekti teemadest palju rääkida ning seda ta ka tegi. Jõudsime selleni, et võibolla polegi GMO tarvitamine üdini halb ning seda tuleks kindlasti uurida, kuid samuti ka ettevaatlik olla, sest

see võib ka endaga negatiivset kaasas kanda. Suur ja tähtis konverentsiruum ära nähtud läksime Brüsseli linna avastama, täpsemalt veetsime kaks tundi Brüsseli vanalinnas, kust kõik varusid hoolega omale šokolaadi. Avastasime ka ühe huvitava ja armsa käsitööpoe, kus müüdi Belgia mustritega ehteid, linikuid, riideid jms. Saime teada, et selle tehnika täielikuks valdamiseks peab inimene kõigepealt käima koolis 5 aastat ning siis saab ta alles täielikult sellega tegeleda. See pood sai väga ruttu südamelähedaseks, sest ammu polnud midagi nii ilusat ja vinget näinud, kuid oli ka kurb meel, teades, et selline kultuuri osa on väljasuremas, siiski lahkusime Belgiast soojade tunnetega, sest ära sai ka proovitud kuulus Belgia vahvel, mis oli tohutult maitsev. Meie bussisõitude hulka reisi jooksul kuulusid ka pikad arutelud ajaloost ja kõigest uskumatust, mida üks inimene teha suudab ning ka tagasisõit Neukirchen-Vluynisse ei jäänud ilma huvitavate juttudeta.

Teisipäeval jõudsime lõpuks ka meie majutajate koolitundidesse, mis olid üsnagi teistsugused. Esimeseks tunniks oli meil prantsuse keel, mis kestis 70 minutit, nagu iga nende tavaline tund. Suhtlemine õpetaja ja õpilaste vahel toimus ainult  prantsuse keeles ning ei tekkinud hetke, kus õpilane ei mõistnud, mida tegema peab. Teine tund jäi aga lühikeseks, sest projektiga seotud inimesed said kõik kokku ning ühiselt võeti ette rattamatk Halde Norddeutschlandi ning hiljem külastasime kohalikku pagariäri, kus meile tehti tuur ning tutvustati nende mahetoodangu põhimõtteid ja tehnikat. Kuna olime üsna vähe näinud linna, kus olime seni elanud, palusime oma majutajatel ratastega läbi linna sõita. Kiiresti sai selgeks see, et arhitektuur on kõigil majadel üks ja sama ning väga erinevust linna eriosadest ei leidnud, kuid siiski oli ilus. Õhtul said kõik programmiga seotud õpilased kokku koolimajas ning toimus ühine filmiõhtu.

Kolmapäeval oli selle reisi kõige varajasem äratus. Sõitsime kõik oma majutajatega parklasse, kus ootasid eestlaste ja norrakate taksod. Jätsime hüvasti oma majutajatega ja asusime teele lennujaama. Esmalt sõitsime lennukiga Frankfurti ja sealt edasi Tallinna lennujaama. Õhtuks olimegi tagasi Viljandis.

Erasmus+ projekt avardas meie silmaringi ning see oli hea võimalus tutvuda uute inimestega. Koolid võiksid rohkem selliseid rahvusvahelisi projekte korraldada, sest otsene välisrahvastega suhtlus arendab palju rohkem keeleoskust, kui lihtsalt koolipingis harjutuste lahendamine. Selle reisi käigus pidime oma mugavustsoonist välja tulema, mis õpetas meid toime tulema erinevates situatsioonides, erinevate inimestega suheldes ning lisaks saime praktiseerida inglise keelt oma igapäevaelus.

 

Rohkem pilte