Viljandi Gümnaasium

General information

Contact

Filter

All Andmekaitsespetsialist Hoolekogu Järelvalve Management Korruptsiooniennetus Teachers Õpilasesindus Rühmajuhendajad Tallinna õpperühma õpetajad Employees

Job position
 
Andmekaitsespetsialist (1)

Jane Ivanova

Andmekaitsespetsialist
andmekaitse@vilgym.edu.ee

Hoolekogu (11)

Kaarel Lehtsalu

Hoolekogu esimees
Kooli koostööpartner
kaarel.lehtsalu@arinouandla.ee


Janika Gedvil

Hoolekogu esimees
Kooli koostööpartner
janika.gedvil@viljandi.ee


Marika Kivistik

Kooli koostööpartner
marika.kivistik@viljandivald.ee


Tarmo Loodus

Kooli koostööpartner
tarmo.loodus@vikk.ee


Ave Rohtla-Alp

Lapsevanemate esindaja
avealp164@gmail.com


Katrin Reimo

Lapsevanemate esindaja
katrin.reimo@mail.ee


Mihkel Servinski

Vilistlaste esindaja
mihkel.servinski@stat.ee


Kristiina Uus

Õpilaste esindaja
kristiina.uus@vilgym.edu.ee


Ruth Opmann

Koolipidaja esindaja
ruth.opmann@hm.ee


Liivi Ilves

Õpetajate ja töötajate esindaja
liivi.ilves@vilgym.edu.ee


Ene Runing

Õpetajate ja töötajate esindaja
ene.runing@vilgym.edu.ee

Järelvalve (2)

Riiklik järelvalve

Haridus- ja Teadusministeerium
+372 7350222
hm@hm.ee


Kalle Küttis

Kooli koostööpartner
kalle.kuttis@haridusfond.ee

Management (6)

Ülle Matsin

Director
4360301 58559955
ylle.matsin@vilgym.edu.ee

Reception time:

Kokkuleppel

Ingrid Kärmas

Õppealajuhataja
4360302 58559994
ingrid.karmas@vilgym.edu.ee

Reception time:

Kokkuleppel

Ave Alvre

Huvitegevuse koordinaator
+372 4360309
ave.alvre@vilgym.edu.ee


Ene Nobel

Projekti ja avalike suhete juht
+372 4360309
ene.nobel@vilgym.edu.ee


Marika Anissimov

Haridustehnoloog
+372 4360307
marika.anissimov@vilgym.edu.ee


Igor Anissimov

IT administraator
+372 55641998
igor.anissimov@vilgym.edu.ee

Korruptsiooniennetus (1)

Hille Voolaid

Haridus- ja Teadusministeerium
Hille.Voolaid@hm.ee

Teachers (55)

Ave Abroi

Inglise keel
ave.abroi@vilgym.edu.ee


Hiie Allvee

Saksa keel
hiie.allvee@vilgym.edu.ee


Ave Alvre

Tantsuõpetus
ave.alvre@vilgym.edu.ee


Kertu Alvre

Tantsuõpetus
kertu.alvre@vilgym.edu.ee


Marika Anissimov

Mathematics
marika.anissimov@vilgym.edu.ee


Igor Anissimov

Füüsika
igor.anissimov@vilgym.edu.ee


Valentina Barabanova

Vene keel
valentina.barabanova@vilgym.edu.ee


Malle Eglit

Mathematics
malle.eglit@vilgym.edu.ee


Külli Hiiemäe-Metsar

Majandusõpetus
kylli.hiiemaemetsar@vilgym.edu.ee


Vilma Härmik

Emakeel ja kirjandus
vilma.harmik@vilgym.edu.ee


Marit Iila

Inglise keel
marit.iila@vilgym.edu.ee


Liivi Ilves

Viipekeel
liivi.ilves@vilgym.edu.ee


Kätlin Ingi

Mathematics
katlin.ingi@vilgym.edu.ee


Jane Ivanova

Dessert
Inimeseõpetus
jane.ivanova@vilgym.edu.ee


Sigrid Janke

Prantsuse keel
Saksa keel
sigrid.janke@vilgym.edu.ee


Aari Juhanson

Inglise keel
aari.juhanson@vilgym.edu.ee


Epp Jõhve

Õpilasmentorite juhendaja
epp.johve@vilgym.edu.ee


Ain Jürisson

Kehaline kasvatus
ain.jyrisson@vilgym.edu.ee


Kristiina Jürisson

Kehaline kasvatus
kristiina.jyrisson@vilgym.edu.ee


Kaarel Kallas

Kehaline kasvatus
kaarel.kallas@vilgym.edu.ee


Teet Kaur

Tekstiõpetus
Muusikaõpetus
teet.kaur@vilgym.edu.ee


Aili Kiin

Uurimistööde juhendaja
aili.kiin@vilgym.edu.ee


Juta Klettenberg

Emakeel ja kirjandus
juta.klettenberg@vilgym.edu.ee


Pille Kährik

Muusikaõpetus
pille.kahrik@vilgym.edu.ee


Kirsti Käiväräinen

Soome keel
kirsti.kaivarainen@vilgym.edu.ee


Aare Külama

Muusikaõpetus
aare.kylama@vilgym.edu.ee


Kristy Leinus

Ladina keel, usundiõpetus
kristy.leinus@vilgym.edu.ee


Anne-Mai Liigand

Sissejuhatus loodusainetesse
Uurimistööde alused
Mathematics
annemai.liigand@vilgym.edu.ee


Airi Luhaäär

Füüsika
airi.luhaaar@vilgym.edu.ee


Paavo Matsin

Kirjandus
paavo.matsin@vilgym.edu.ee


Kätlin Mirka

History
katlin.mirka@vilgym.edu.ee


Oscari Moks

Riigikaitse


Piret Must

Bioloogia


Eda Mänd

Inglise keel
eda.mand@vilgym.edu.ee


Monika Mändmaa

Kunstiõpetus
monika.mandmaa@vilgym.edu.ee


Sven-Erik Mändmaa

Multimeedia
svenerik.mandmaa@vilgym.edu.ee


Margit Nuija

Mathematics
margit.nuija@vilgym.edu.ee


Hilje Nurmsalu

Geograafia
hilje.nurmsalu@vilgym.edu.ee


Vahur Pohlasalu

Füüsika
vahur.pohlasalu@vilgym.edu.ee


Tiia Pukk

Inglise keel
tiia.pukk@vilgym.edu.ee


Marja-Liisa Raudne

Emakeel ja kirjandus, filosoofia
marjaliisa.raudne@vilgym.edu.ee


Katrin Reinup

Kehaline kasvatus
katrin.reinup@vilgym.edu.ee


Henri Roht

Muusikaõpetus
henri.roht@vilgym.edu.ee


Erika Rummel

Emakeel ja kirjandus
erika.rummel@vilgym.edu.ee


Ene Runing

Kunstiõpetus
ene.runing@vilgym.edu.ee


Toomas Rähn

Mathematics
toomas.rahn@vilgym.edu.ee


Juhan-Mart Salumäe

Ühiskonnaõpetus
juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee


Silvia Soro

Kooliteater ja draamaõpetus
silvia.soro@vilgym.edu.ee


Merle Sukk

Mathematics
merle.sukk@vilgym.edu.ee


Karmen Süld

Bioloogia
karmen.syld@vilgym.edu.ee


Raili Toikka-Tamm

Psühholoogia
raili.toikkatamm@vilgym.edu.ee


Liivi Vislapuu

History
liivi.vislapuu@vilgym.edu.ee


Ave Vitsut

Keemia
ave.vitsut@vilgym.edu.ee


Ulvi Võsa

Emakeel ja kirjandus
ulvi.vosa@vilgym.edu.ee


Jevgenia Žalõbina

Vene keel
jevgenia.zalobina@vilgym.edu.ee

Õpilasesindus (13)

Kristiina Uus

Õpilasesinduse president
kristiina.uus@vilgym.edu.ee


Berit Sarap

Õpilasesinduse asepresident
berit.sarap@vilgym.edu.ee


Katariina Leets

Õpilasesinduse protokollija
katariina.leets@vilgym.edu.ee


Karol Lota Kinsi

Õpilasesinduse aseprotokollija
karollota.kinsi@vilgym.edu.ee


Kärt Hüva

Õpilasesinduse liige
kart.hyva@vilgym.edu.ee


Ursula Ilves

Õpilasesinduse liige
ursula.ilves@vilgym.edu.ee


Anna-Liina Kask

Õpilasesinduse liige
annaliina.kask@vilgym.edu.ee


Robin Koovit

Õpilasesinduse liige
robin.koovit@vilgym.edu.ee


Erki Laanemäe

Õpilasesinduse liige
erki.laanemae@vilgym.edu.ee


Leene Lotta Lüdimois

Õpilasesinduse liige
leenelotta.lydimois@vilgym.edu.ee


Gerly Rännik

Õpilasesinduse liige
gerly.rannik@vilgym.edu.ee


Herta Soro

Õpilasesinduse liige
herta.soro@vilgym.edu.ee


Eneli Rimpel

Õpilasesinduse mentor
eneli.rimpel@vilgym.edu.ee

Rühmajuhendajad (26)

Ene Runing

I humanitaar- ja kunstide õppesuuna rühmajuhendaja
ene.runing@vilgym.edu.ee


Anne-Mai Liigand

I looduse- ja reaalainete õppesuuna rühmajuhendaja
annemai.liigand@vilgym.edu.ee


Monika Austrin

I looduse- ja reaalainete õppesuuna rühmajuhendaja
monika.austrin@vilgym.edu.ee


Ave Abroi

I majanduse- ja ettevõtluse õppesuuna rühmajuhendaja
ave.abroi@vilgym.edu.ee


Külli Hiiemäe-Metsar

I majanduse- ja ettevõtluse õppesuuna rühmajuhendaja
kylli.hiiemaemetsar@vilgym.edu.ee


Ulvi Võsa

I sotsiaalainete õppesuuna rühmajuhendaja
ulvi.vosa@vilgym.edu.ee


Malle Eglit

I matemaatika-füüsika õppesuuna rühmajuhendaja
malle.eglit@vilgym.edu.ee


Jevgenia Žalõbina

I võõrkeelte õppesuuna rühmajuhendaja
jevgenia.zalobina@vilgym.edu.ee


Marja-Liisa Raudne

II humanitaar- ja kunstide õppesuuna rühmajuhendaja
marjaliisa.raudne@vilgym.edu.ee


Airi Luhaäär

II looduse- ja reaalaine õppesuuna rühmajuhendaja
airi.luhaaar@vilgym.edu.ee


Epp Buht

II majanduse- ja ettevõtluse õppesuuna rühmajuhendaja
epp.buht@vilgym.edu.ee


Vilma Härmik

II majanduse- ja ettevõtluse õppesuuna rühmajuhendaja
vilma.harmik@vilgym.edu.ee


Jane Ivanova

II sotsiaalainete õppesuuna rühmajuhendaja
jane.ivanova@vilgym.edu.ee


Kätlin Mirka

II matemaatika-füüsika õppesuuna rühmajuhendaja
katlin.mirka@vilgym.edu.ee


Kristiina Jürisson

II matemaatika-füüsika õppesuuna rühmajuhendaja
kristiina.jyrisson@vilgym.edu.ee


Raili Toikka-Tamm

II võõrkeelte õppesuuna rühmajuhendaja
raili.toikkatamm@vilgym.edu.ee


Epp Jõhve

III humanitaar- ja kunstide õppesuuna rühmajuhendaja
epp.johve@vilgym.edu.ee


Ave Vitsut

III looduse õppesuuna rühmajuhendaja
ave.vitsut@vilgym.edu.ee


Tiia Pukk

III majanduse- ja ettevõtluse õppesuuna rühmajuhendaja
tiia.pukk@vilgym.edu.ee


Liivi Vislapuu

History
liivi.vislapuu@vilgym.edu.ee


Ain Jürisson

III matemaatika-füüsika õppesuuna rühmajuhendaja
ain.jyrisson@vilgym.edu.ee


Katrin Reinup

III matemaatika-füüsika õppesuuna rühmajuhendaja
katrin.reinup@vilgym.edu.ee


Hiie Allvee

III võõrkeelte õppesuuna rühmajuhendaja
hiie.allvee@vilgym.edu.ee


Ene Nobel

III võõrkeelte õppesuuna rühmajuhendaja
ene.nobel@vilgym.edu.ee


Külli Terras-Masing

Tallinna õpperühma rühmajuhendaja
kterras@gmail.com


Liivi Ilves

Tallinna õpperühma rühmajuhendaja
liivi.ilves@vilgym.edu.ee

Tallinna õpperühma õpetajad (11)

Kadri Hein

Inglise keel


Valeria Klimova

B2 võõrkeel (eesti keel teise keelena)


Marek Kõllo

Keemia


Raili Loit

B2 võõrkeel (eesti keel teise keelena)


Merike Mändsoo

Kehaline kasvatus


Aili Reinsoo

Mathematics


Külli Terras-Masing

Muusikaõpetus
Viipekeele tõlk


Kristiina Vaikmets

Õppekoordinaator
Muusikaõpetus
Majandusõpetus
Ühiskonnaõpetus
History
Inimeseõpetus


Katrin Vatsel

Bioloogia


Evi Vospert

Füüsika


Maret Õun

Viipekeel

Employees (10)

Kristi Lepik

Sekretär-juhiabi
+372 4360300
kristi.lepik@vilgym.edu.ee


Monika Austrin

Õppekorralduse spetsialist
+372 4360303
monika.austrin@vilgym.edu.ee


Epp Jõhve

Raamatukogu juhataja
+372 4360308
epp.johve@vilgym.edu.ee


Raili Toikka-Tamm

Õppenõustaja-karjäärikoordinaator
+372 4360310
raili.toikkatamm@vilgym.edu.ee


Liivi Ilves

Learning Advisor
+372 4360310
liivi.ilves@vilgym.edu.ee


Epp Buht

Laborant
epp.buht@vilgym.edu.ee


Reet Küttis

Administraator
+372 4360313
reet.kyttis@vilgym.edu.ee


Reet Saar

Administraator
+372 4360313


Ene Malla

Tervishoiutöötaja
+372 4360312


Eneli Rimpel

Õpilasesinduse mentor
eneli.rimpel@vilgym.edu.ee

Viljandi Gümnaasium

General information

Contact us

 
1 Start 2 Complete
First and surname *
E-mail *
Message *
* Marked fields are required
Image CAPTCHA
What code is in the image? *
Enter the characters shown in the image.