Koolielu

Projektid


PROJEKTID

Think Global, Act Local - Our Forests 

Erasmus+ KA2 koolidevahelises strateegilise koostöö projekt:

Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans. (Taaskasutamine meie maailmas – noores eurooplases teadlikkuse tõstmine  jätkusuutlikku elustiili kohta)

Projekt algab 9/1/2018 ja lõpeb 8/31/2020. Projekti koordineerib Norra.

Girl Power

Rahvusvahelise projekti Girl Power eesmärgiks on noorte ettevõtlikkuse edendamine ning projekti tegevused on suunatud 15-18-aastastele tüdrukutele (gümnaasiumiõpilased). Projekti partneriteks on Läti koolid. Projekti käigus luuakse digitaalne õppekeskkond ja 30-tunnine õppemoodul. Õppemooduli testimiseks viiakse läbi sihtgrupile suunatud sündmused: töötoad ideede genereerimiseks ja sõelumiseks, piiriülesed häkatonid ideedest prototüüpideni jõudmiseks, meeskonnatöökoolitused rahvusvahelistele õpilastiimidele ja konverentsid laiemale huviliste ringile.

Projekti raames luuakse kahe lennu peale kokku 20 piiriülest õpilastiimi, mis teevad läbi protsessi ideede arendusest äriplaani koostamiseni. Õpilastiimid tegutsevad 1 aasta ning neid nõustavad projektimeeskonna liikmed, mentorid ja eksperdid.

Girl Power projekti rahastab Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm ja koordineerib Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Projektitegevused toimuvad perioodil november 2020 kuni oktoober 2022.

Think Global- Act Local: Our Forests

ERASMUS+   Strategic partnership KA2 project

„Think Global- Act Local: Our Forests“  (2019-1-DE03-KA229-060108)

The project meetings focuses on different benefits of forest. The purpose of the project meeting is to find out more about the usage of the wood and how it affects our everyday life. The main activities of the meeting are workshops, a lecture, a hiking in forest, a planting trees.

Project coordinator: IGS Maifeld in Polch (Germany)

Project partners: Viljandi Gümnaasium (Eesti), Lyceum of Solea (Cyprus), Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – Santana (Madeira, Portugal), Profilirana prirodo-matematicheska gimnazia (Lovech, Bulgaria)

Project duration: 01.09.2019-01.08.2022

 

Uus metodoloogiline lähenemine muusikaõppele Viljandi Gümnaasiumis

Erasmus+ lühiajalise õpirände KA1 projekt

Uus metodoloogiline lähenemine muusikaõppele Viljandi Gümnaasiumis (2021-1-EE01-KA122-SCH-000021053)

Projekti kestus: 01.09.2021-31.08.2022

By implementing the project, we wish to redesign our teaching of singing in school. By implementing the project, our ability to organize events for the whole school will be enhanced and students’ learning skills will improve overall. Our music teacher Teet Kaur will participate in CVI professional singers and teachers’ courses in Denmark.

ÕPPIMINE ELUJÕULISTES JA JÄTKUSUUTLIKES KOGUKONDADES NING KOGUKONDADELE

The Big Transformation: Jätkusuutlikkuse Dilemmad Ja Tegelemine Haavatavusega

https://pk.emu.ee/esdfor2030 

KOOSTÖÖPARTNERID

Koostööpartneri logo

Koostööpartneri nimi

Koostöö lühikirjeldus

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

https://www.kultuur.ut.ee/et

Koostöökokkuleppe alusel vastastikune ruumide kasutus, õpilastel TÜVKA kursustel osalemine, projektialane koostöö, jne.

SA Viljandi Haigla

http://www.vmh.ee/

Koostöökokkuleppe alusel õpilastele spetsiaalse valikkursuse läbiviimine, haigla külastused, osalemine karjääripäeval, töövarjupäeval, kohvik-kohtumised spetsialistidega, jne.

Viljandi Linnavalitsus

http://www.viljandi.ee/

Koostöö projektide valdkonnas, hariduselu arendamise alal.

SA Viljandimaa Arenduskeskus

https://arenduskeskus.viljandimaa.ee/

Koostöö erinevate noortele suunatud ettevõtlikkuse ja majandusalaste projektivormidega, osalemine ettevõtlusnädala üritustel jne.

Haridus - ja Noorteamet

https://harno.ee/

Koolitusalane koostöö. Koolitusmaterjalide alane koostöö. Noorteprojektide konkurss, ettevõtete külastused. Tehnoloogia kaasjaastamine.

Riigi Tugiteenuste Keskus

https://www.rtk.ee/

Projektide rahastamine ja aruandlus. Kooli finantsarvestus ja personaliteenused.

SA Archimedes

http://haridus.archimedes.ee/

Rahvusvaheliste projektide rahastus ja järelvalve.

SA Innove

https://www.innove.ee/

Projektide rahastamine ja aruandlus. Õppemetoodiline tegevus.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

https://www.kik.ee/et

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

SA Eesti Kultuurkapital

https://www.kulka.ee/

Projektide rahastamine ja aruandlus.

SA Viljandi Hariduse Arengufond

http://www.haridusfond.ee/

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

Eesti Noorsootöö Keskus

https://entk.ee/

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

VeniVidiVici

http://vvvopilasvahetus.ee/

Koostöö Eesti-sisese õpilasvahetuse alal

 

PROJEKTID

KOOSTÖÖPARTNERID

Koostööpartneri logo

Koostööpartneri nimi

Koostöö lühikirjeldus

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

https://www.kultuur.ut.ee/et

Koostöökokkuleppe alusel vastastikune ruumide kasutus, õpilastel TÜVKA kursustel osalemine, projektialane koostöö, jne.

SA Viljandi Haigla

http://www.vmh.ee/

Koostöökokkuleppe alusel õpilastele spetsiaalse valikkursuse läbiviimine, haigla külastused, osalemine karjääripäeval, töövarjupäeval, kohvik-kohtumised spetsialistidega, jne.

Viljandi Linnavalitsus

http://www.viljandi.ee/

Koostöö projektide valdkonnas, hariduselu arendamise alal.

SA Viljandimaa Arenduskeskus

https://arenduskeskus.viljandimaa.ee/

Koostöö erinevate noortele suunatud ettevõtlikkuse ja majandusalaste projektivormidega, osalemine ettevõtlusnädala üritustel jne.

Haridus - ja Noorteamet

https://harno.ee/

Koolitusalane koostöö. Koolitusmaterjalide alane koostöö. Noorteprojektide konkurss, ettevõtete külastused. Tehnoloogia kaasjaastamine.

Riigi Tugiteenuste Keskus

https://www.rtk.ee/

Projektide rahastamine ja aruandlus. Kooli finantsarvestus ja personaliteenused.

SA Archimedes

http://haridus.archimedes.ee/

Rahvusvaheliste projektide rahastus ja järelvalve.

SA Innove

https://www.innove.ee/

Projektide rahastamine ja aruandlus. Õppemetoodiline tegevus.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

https://www.kik.ee/et

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

SA Eesti Kultuurkapital

https://www.kulka.ee/

Projektide rahastamine ja aruandlus.

SA Viljandi Hariduse Arengufond

http://www.haridusfond.ee/

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

Eesti Noorsootöö Keskus

https://entk.ee/

Koostöö erinevates arendus- ja projektivaldkondades.

VeniVidiVici

http://vvvopilasvahetus.ee/

Koostöö Eesti-sisese õpilasvahetuse alal

 

Think Global, Act Local - Our Forests 

Erasmus+ KA2 koolidevahelises strateegilise koostöö projekt:

Recycling our world - Creating awareness for a sustainable Lifestyle in young Europeans. (Taaskasutamine meie maailmas – noores eurooplases teadlikkuse tõstmine  jätkusuutlikku elustiili kohta)

Projekt algab 9/1/2018 ja lõpeb 8/31/2020. Projekti koordineerib Norra.

Girl Power

Rahvusvahelise projekti Girl Power eesmärgiks on noorte ettevõtlikkuse edendamine ning projekti tegevused on suunatud 15-18-aastastele tüdrukutele (gümnaasiumiõpilased). Projekti partneriteks on Läti koolid. Projekti käigus luuakse digitaalne õppekeskkond ja 30-tunnine õppemoodul. Õppemooduli testimiseks viiakse läbi sihtgrupile suunatud sündmused: töötoad ideede genereerimiseks ja sõelumiseks, piiriülesed häkatonid ideedest prototüüpideni jõudmiseks, meeskonnatöökoolitused rahvusvahelistele õpilastiimidele ja konverentsid laiemale huviliste ringile.

Projekti raames luuakse kahe lennu peale kokku 20 piiriülest õpilastiimi, mis teevad läbi protsessi ideede arendusest äriplaani koostamiseni. Õpilastiimid tegutsevad 1 aasta ning neid nõustavad projektimeeskonna liikmed, mentorid ja eksperdid.

Girl Power projekti rahastab Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programm ja koordineerib Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Projektitegevused toimuvad perioodil november 2020 kuni oktoober 2022.

Think Global- Act Local: Our Forests

ERASMUS+   Strategic partnership KA2 project

„Think Global- Act Local: Our Forests“  (2019-1-DE03-KA229-060108)

The project meetings focuses on different benefits of forest. The purpose of the project meeting is to find out more about the usage of the wood and how it affects our everyday life. The main activities of the meeting are workshops, a lecture, a hiking in forest, a planting trees.

Project coordinator: IGS Maifeld in Polch (Germany)

Project partners: Viljandi Gümnaasium (Eesti), Lyceum of Solea (Cyprus), Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral – Santana (Madeira, Portugal), Profilirana prirodo-matematicheska gimnazia (Lovech, Bulgaria)

Project duration: 01.09.2019-01.08.2022

 

Uus metodoloogiline lähenemine muusikaõppele Viljandi Gümnaasiumis

Erasmus+ lühiajalise õpirände KA1 projekt

Uus metodoloogiline lähenemine muusikaõppele Viljandi Gümnaasiumis (2021-1-EE01-KA122-SCH-000021053)

Projekti kestus: 01.09.2021-31.08.2022

By implementing the project, we wish to redesign our teaching of singing in school. By implementing the project, our ability to organize events for the whole school will be enhanced and students’ learning skills will improve overall. Our music teacher Teet Kaur will participate in CVI professional singers and teachers’ courses in Denmark.

ÕPPIMINE ELUJÕULISTES JA JÄTKUSUUTLIKES KOGUKONDADES NING KOGUKONDADELE

The Big Transformation: Jätkusuutlikkuse Dilemmad Ja Tegelemine Haavatavusega

https://pk.emu.ee/esdfor2030