Uudised

Otsime uusi kolleege 16. mai web


VILJANDI GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi

 

- vene keele õpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 Vene keele õpetaja tööülesandeks on vene keele kursuste andmine Viljandi Gümnaasiumis 10.-12. klassi õpilastele. 

 

Kandidaadilt ootame

 • Kvalifikatsioonile vastavat kõrgharidust (või omandamisel),

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • ettevõtlikkust ja algatusvõimet,

 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat), 

 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 31.05.2022

 

- Ühiskonnaõpetuse õpetaja (kuni 1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 

Ühiskonnaõpetuse õpetaja tööülesandeks on ühiskonnaõpetuse kursuste andmine Viljandi Gümnaasiumis 10.-12. klassi õpilastele. Samuti ootame, et õpetaja oleks valmis juhendama õpilaste uurimistöid.

Täiendavalt on ühiskonnaõpetuse õpetaja ülesandeks õpilaste kogukonnapraktika kursuse koordineerimine ja seeläbi maakonna vabaühendustega koostöö arendamine.

 

Kandidaadilt ootame

 • kõrgharidust,

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat), 

 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid,

 • varasem väitlemise juhendaja kogemus (Eesti keskkoolide meistrivõistluse formaadis).

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 • tervise edendamise kulude hüvitamist.

 

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest; 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2022

 

- Muusika valikkursuste õpetaja (osaajaga kuni 0,5 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 

Muusika valikkursuste õpetaja tööülesandeks on juhendada Viljandi Gümnaasiumi segakoori, kuhu kuuluvad 10.-12. klassi õpilased. Oluline on pakkuda noortele läbi koorimuusika eneseväljenduse võimalust. Töö osaks on kooriga esinemine Viljandi Gümnaasiumi sündmustel, mille hulka kuuluvad ka koostööprojektid teiste koolidega (sh teiste riigigümnaasiumidega). Samuti on võimalus juhendada kooli bände, mille raames saavad kooli instrumentalistid panna end proovile erinevates muusikalistes kooslustes. 

 

Kandidaadilt ootame

 • erialast kõrgharidust (või omandamisel),

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • valmidust juhendada õpilaste loovpraktilisi uurimistöid (vastavalt kooli hindamisjuhendile),

 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • bändidega töötamise kogemus,

 • muusikaliste projektide juhtimise kogemus.

 

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 • tervise edendamise kulude hüvitamist.

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest; 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2022

 

- Matemaatikaõpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 

Matemaatikaõpetaja tööülesandeks on matemaatikakursuste andmine Viljandi Gümnaasiumis 10.-12. klassi õpilastele. Koolis on kuus õppesuunda ja matemaatikakursuseid antakse tasemerühmades. Koolis töötab kuus matemaatikaõpetajat, kellele otsime juurde veel ühte õpetajat, kes muuhulgas osaleks aktiivselt ainevaldkonna töös. Uuel õpetajal on võimalus aktiivselt kaasa rääkida õppekava uuendamise protsessis.

 

Kandidaadilt ootame

 • kvalifikatsioonile vastavat kõrgharidust (või omandamisel),

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • head suhtlemisoskust.

Kasuks tuleb

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat), 

 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.

 

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 • tervise edendamise kulude hüvitamist.

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest; 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2022

VILJANDI GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi

 

- vene keele õpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 Vene keele õpetaja tööülesandeks on vene keele kursuste andmine Viljandi Gümnaasiumis 10.-12. klassi õpilastele. 

 

Kandidaadilt ootame

 • Kvalifikatsioonile vastavat kõrgharidust (või omandamisel),

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • ettevõtlikkust ja algatusvõimet,

 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat), 

 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 31.05.2022

 

- Ühiskonnaõpetuse õpetaja (kuni 1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 

Ühiskonnaõpetuse õpetaja tööülesandeks on ühiskonnaõpetuse kursuste andmine Viljandi Gümnaasiumis 10.-12. klassi õpilastele. Samuti ootame, et õpetaja oleks valmis juhendama õpilaste uurimistöid.

Täiendavalt on ühiskonnaõpetuse õpetaja ülesandeks õpilaste kogukonnapraktika kursuse koordineerimine ja seeläbi maakonna vabaühendustega koostöö arendamine.

 

Kandidaadilt ootame

 • kõrgharidust,

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat), 

 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid,

 • varasem väitlemise juhendaja kogemus (Eesti keskkoolide meistrivõistluse formaadis).

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 • tervise edendamise kulude hüvitamist.

 

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest; 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2022

 

- Muusika valikkursuste õpetaja (osaajaga kuni 0,5 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 

Muusika valikkursuste õpetaja tööülesandeks on juhendada Viljandi Gümnaasiumi segakoori, kuhu kuuluvad 10.-12. klassi õpilased. Oluline on pakkuda noortele läbi koorimuusika eneseväljenduse võimalust. Töö osaks on kooriga esinemine Viljandi Gümnaasiumi sündmustel, mille hulka kuuluvad ka koostööprojektid teiste koolidega (sh teiste riigigümnaasiumidega). Samuti on võimalus juhendada kooli bände, mille raames saavad kooli instrumentalistid panna end proovile erinevates muusikalistes kooslustes. 

 

Kandidaadilt ootame

 • erialast kõrgharidust (või omandamisel),

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • valmidust juhendada õpilaste loovpraktilisi uurimistöid (vastavalt kooli hindamisjuhendile),

 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • bändidega töötamise kogemus,

 • muusikaliste projektide juhtimise kogemus.

 

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 • tervise edendamise kulude hüvitamist.

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest; 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2022

 

- Matemaatikaõpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 1. september 2022.a.

 

Matemaatikaõpetaja tööülesandeks on matemaatikakursuste andmine Viljandi Gümnaasiumis 10.-12. klassi õpilastele. Koolis on kuus õppesuunda ja matemaatikakursuseid antakse tasemerühmades. Koolis töötab kuus matemaatikaõpetajat, kellele otsime juurde veel ühte õpetajat, kes muuhulgas osaleks aktiivselt ainevaldkonna töös. Uuel õpetajal on võimalus aktiivselt kaasa rääkida õppekava uuendamise protsessis.

 

Kandidaadilt ootame

 • kvalifikatsioonile vastavat kõrgharidust (või omandamisel),

 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,

 • head suhtlemisoskust.

Kasuks tuleb

 • Varasem koolis töötamise kogemus,

 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat), 

 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.

 

Pakume 

 • Tänapäevast töökeskkonda,

 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,

 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 • tervise edendamise kulude hüvitamist.

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg); 

 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest; 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  Juhanmart.salumae@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 10.06.2022