Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava

  • 04.03.2019  - 07.04.2019 - registreeri end Viljandi Gümnaasiumi kodulehel sisseastumiseksamile
  • 13. aprillil 2019 kell 10.00 - 12.00 - toimub Viljandi Gümnaasiumi 2019/2020 õ-a sisseastumiseksam, Viljandi Gümnaasiumis, Hariduse 2. Sisseastujal palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (õpilaspilet või ID-kaart) ja vahetusjalatsid.
  • hiljemalt 06.05.2019 - avaldatakse sisseastumiseksami tulemused kooli kodulehel. Sisseastumiseksami tulemuste põhjal koostatakse sisseastujate pingerida. Kõikide sisseastujatega toimub vestlus.
  • alates 07.05.2019 - saab esitada kooli kodulehekülje kaudu avalduse kooli astumiseks.
  • 17.06. - 18.06.2019 - toimuvad vestlused. Vestluse aeg saadetakse e-posti aadressile ja avaldatakse kooli kodulehel.
  • 17.06. - 18.06.2019 - dokumentide esitamine vestluse toimumise ajal.  Juhul, kui kõiki dokumente vestluse ajal veel ei ole, tuleb need esitada lõpetamisele järgneval tööpäeval.
  • hiljemalt 20. juunil 2019 - avaldatakse kooli kodulehel kooli vastu võetud õpilaste lõplikud nimekirjad.