Õppesuund  pakub võimalust süvendatud kunstiõppeks, muusikaõppeks, draamaõppeks ning võimaldab süvendatult õppida eesti keelt, kirjandust, ajalugu ja filosoofiat. Humanitaar- ja kunstiainete õppesuunas õppimine annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks kultuuri , muusika , kunsti, teatri valdkonnas, eesti filoloogias, filosoofias, jm. Tegemist on laiapõhjalise humanitaar- ja kunstiharidusega, millele saab õppija ise lisada valikainete näol spetsiifilisi kursuseid. Humanitaar- ja kunstihariduse omandamisele aitavad kaasa keele ja kirjanduse valikkursused, etnograafiloo, ajaloo ja kultuuriloo valikkursused ning filosoofia ja usundiõpetuse kursused.

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field