Koolielu

Konkurss vabadele töökohtadele

VILJANDI GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursi:

- geograafiaõpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 21. august 2023.a.

 

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  kool@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 05.06.2023

 


VILJANDI GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursi

 

- Geograafiaõpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 21. august 2023.a.

 

Kandidaadilt ootame

 • Kvalifikatsioonile vastavat kõrgharidust (või omandamisel),
 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,
 • ettevõtlikkust ja algatusvõimet,
 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,
 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat),
 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.

Pakume

 • Tänapäevast töökeskkonda,
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,
 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg);
 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  kool@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 05.06.2023

VILJANDI GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursi

 

- Geograafiaõpetaja (1,0 kohta) vaba ametikoha täitmiseks alates 21. august 2023.a.

 

Kandidaadilt ootame

 • Kvalifikatsioonile vastavat kõrgharidust (või omandamisel),
 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,
 • ettevõtlikkust ja algatusvõimet,
 • head suhtlemisoskust.

Abiks on

 • Varasem koolis töötamise kogemus,
 • valmidus olla tulevikus klassijuhataja (ühel klassil on 2 klassijuhatajat),
 • valmisolek juhendada õpilaste uurimistöid.

Pakume

 • Tänapäevast töökeskkonda,
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi,
 • arengu- ja enesetäiendusvõimalusi,

 

Kandideerimiseks palume edastada järgmised dokumendid:

 • Elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • Sooviavaldus, milles kandidaat selgitab, miks Ta soovib töötada Viljandi Gümnaasiumis (kuni 1 A4 lehekülg);
 • koopiad haridust tõendavatest dokumentidest

Dokumendid palume saata allkirjastatult aadressile Hariduse 2, 71020 Viljandi või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna e-mailile  kool@vilgym.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 05.06.2023