Võõrkeele õppesuunas saab õppida süvendatult inglise keelt. Iga võõrkeele suunas õppija saab lisaks teisi võõrkeeli, näiteks saksa, vene ja soomekeelt. Huvilistel on võimalik õppida saksa keelt C1 rahvusvahelise tasemeni ja sooritada rahvusvaheline DSD eksam.

Võõrkeele suunas õpitakse mitmeid valikkursusi, näiteks inglise ja ameerika kultuurilugu, inglise kirjandust, giidindust ning Eesti majandust ja poliitikat.

Keele õppimisel peab olema valmis võõrkeelse kirjanduse lugemiseks ning võõrkeeles esinemiseks. Õpingute käigus on võimalus osaleda ainealastel võistlustel ja õpilaskonkurssidel.

Selle õppesuuna õpe annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks nii kodu- kui välismaal. 

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku