Hindamise korraldus

Hindamise korraldus Viljandi Gümnaasiumis

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korraldus tugineb Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduselelink opens on new page ja Gümnaasiumi Riiklikule Õppekavalelink opens on new page.

Hindamise korraldus toetab õppija arengut ning õnnestunud õppimist.

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korralduse eesmärgiks on motiveerida õppijat ning anda arendavat ja edasiviivat tagasisidet nii õppeprotsessi vältel kui ka järel.

Hindamise korraldus tugineb ühistele kokkulepetele ja koolimeeskonna alusväärtustele.

Viljandi Gümnaasiumi hindamise korralduse (väljavõte kooli õppekavast) täisteksti leiad siit.

Published 29.05.2018. Last changed 18.06.2024.