Järelvalve


Riikliku järelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium

E-post: hm@hm.ee

Telefon: +372 7350222

 

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis on

Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

Riikliku järelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium

E-post: hm@hm.ee

Telefon: +372 7350222

 

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis on

Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).