DigiYouth


DigiYouth on projekt, mille eesmärk on arendada kooliõpilaste ettevõtlus-, koostöö- ja digioskusi, toetades rahvusvaheliste start-up õpilasfirmade teket ja tegevust.

Projekt kestab aastast 2018 aastani 2021 ja seda rahastab INTERREG Kesk-Läänemere programm.

Meie kool liitus projekti “DigiYouth – Student Startup Programme for Schools” 2. lennuga, mis alustas 2019 sügisel. I aasta majandus- ja ettevõtlussuuna õpilased teevad 1,5 aasta jooksul läbi oma idufirma loomisprotsessi ideede genereerimisest kuni prototüüpimise ja toote või teenuse turundamiseni. Kogu tegevus toimub rahvusvahelistes 4 - 6-liikmelistes meeskondades, kuhu kuuluvad õpilased Eestist, Soomest ja Lätist.

Projektiga seotud tegevusi koolis koordineerivad õpetajad Ave Abroi, Külli Hiiemäe-Metsar ja Marika Anissimov.

Projekti juhtpartner on Tartu Ülikool, mida esindab TÜ haridusuuenduskeskus. Osalevad Turu Ülikool, Uppsala Ülikool ja Ventspilsi linn.

Täpsem info: http://www.digiyouth.eu

 

 

DigiYouth on projekt, mille eesmärk on arendada kooliõpilaste ettevõtlus-, koostöö- ja digioskusi, toetades rahvusvaheliste start-up õpilasfirmade teket ja tegevust.

Projekt kestab aastast 2018 aastani 2021 ja seda rahastab INTERREG Kesk-Läänemere programm.

Meie kool liitus projekti “DigiYouth – Student Startup Programme for Schools” 2. lennuga, mis alustas 2019 sügisel. I aasta majandus- ja ettevõtlussuuna õpilased teevad 1,5 aasta jooksul läbi oma idufirma loomisprotsessi ideede genereerimisest kuni prototüüpimise ja toote või teenuse turundamiseni. Kogu tegevus toimub rahvusvahelistes 4 - 6-liikmelistes meeskondades, kuhu kuuluvad õpilased Eestist, Soomest ja Lätist.

Projektiga seotud tegevusi koolis koordineerivad õpetajad Ave Abroi, Külli Hiiemäe-Metsar ja Marika Anissimov.

Projekti juhtpartner on Tartu Ülikool, mida esindab TÜ haridusuuenduskeskus. Osalevad Turu Ülikool, Uppsala Ülikool ja Ventspilsi linn.

Täpsem info: http://www.digiyouth.eu