Osaline õppetöö koolimajas alates 18. maist

Date created 18.05.2020

Alates 18. maist saavad õpilased koolimaja kasutada õppetööks, kuid selleks on vajalik eelnev kokkulepe õpetaja või koolitöötajaga. Koolimajas toimuvad väikeste rühmade konsultatsioonid, individuaalsed konsultatsioonid. Üldiselt jätkame distantsõppes.

Olulisemad põhimõtted, mis puudutavad õpilaste kooli liikumist ja koolimaja kasutamist:
- Koolimajas toimuvad ainult need õppetegevused, mida kavandavad õpetajad ja mis on registreeritud kooli töötajatele avatud ajakava tabelis. Sealse info põhjal korraldame ruumide kasutust, inimeste liikumist ja ruumide ning pindade puhastust.
- Kui oled haige või tunned ennast halvasti, siis ära tule koolimajja, vaid püsi kodus ja võta ühendust oma perearstiga.
- Kui liigud koolimajja, siis kindlasti tuleb järgida 2 m distantsi põhimõtet kohtumisel teistega. Ka majas sees on liikumisteede alguses markeeritud 2 m vahemaa, hinda selle alusel oma distantsi teistest inimestest.
- Gruppidesse koguneda ei tohi!
- Kes soovib kasutada maski, siis selle saab kaasa võtta fuajees sissepääsu juurest laualt. Maskide kohta loe täpsemat juhendit siit: https://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jmslink opens on new page
- Koolimajas tuleb seebiga pesta või desinfitseerida oma käsi nii tuleku järel kui ka väljudes. Desinfitseerimise vahendid on asetatud selleks koolimaja fuajees, aatriumis ja Honesta hoones I ja II korrusel.
- Koolimaja peasissepääsu uksed on jagatud sisenemise ja väljumise jaoks. Majja sisenemine toimub Reinu tee poolsest uksest ja väljumine siis vastavalt teisest. Ustel on sildid.
- Kooli tulekul liigu kohe ruumi, mis on õpetaja poolt teatatud ja pärast õppetegevuse lõppu liigu majast välja. Astmestiku patjadel me sel kevadel enam istuda ei tohi.
- Kuna pikemaid õppetegevusi ei ole koolimajas sel kevadel tulemas on koolisöökla suletud, seetõttu võta vajadusel kodust kaasa mõni kosutav amps.

Kui vajad koolimaja õppekeskkonnana individuaalseks õppimiseks, siis palun anna sellest vajadusest teada oma õpperühma juhendajale ja me vaatame, kuidas ja mis ajal saad koolimajas olla.
 

Last changed 18.05.2020.

More news