Koolielu

Õpilasesindus


Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesinduse liikmed on motivatsioonikirja alusel valitud ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev rippumatu esindusorgan.

Õpilasesinduse eesmärk on:

 • luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik keskkond;
 • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
 • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
 • toetada ja nõustada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
 • tagada Viljandi Gümnaasiumi hea maine;
 • tagada oma jätkusuutlikkus iga uue õpilasesinduse koosseisuga;·        
 • omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis;
 • suhelda võimalikult aktiivselt oma sõpruskoolidega.

Õpilasesinduse ülesanne on:

 • selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
 • esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
 • koguda ja jagada õpilast ele vajalikku teavet;
 • luua sõprussuhteid teiste koolidega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit;
 • täita teisi õpilasesinduse presidendi poolt seatud ülesandeid.

Õpilasesinduse koosseis 2018/2019 õa

Õpilasesinduse president: Kristiina Uus

Õpilasesinduse asepresident: Berit Sarap

Protokollija: Liisa Kirs

Liikmed:

Villem Mändmaa

Robin Koovit

Mihkel Muri

Rebeca Lotta Aasmäe

Helen Link

Erki Laanemäe

Leene Lotta Lüdimois

Herta Soro

Anna-Liina Kask

Mentor: Eneli Rimpel

Õpilasesindus on alati avatud kõigi ettepanekutele ja uutele ideedele!

Kontakt:

E-post: opilasesindus@vilgym.edu.ee

FB: http://www.facebook.com/VGopilasesindus

jandi Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilaskonna ametlik, ideoloogiliselt sõltumatu esindusorgan, mis järgib vankumatult oma põhimäärust.

Õpilasesinduse liikmed on motivatsioonikirja alusel valitud ja demokraatlikel põhimõtetel tegutsev rippumatu esindusorgan.

Õpilasesinduse eesmärk on:

 • luua õpilaste ja õpetajate seas usaldusväärne ja sõbralik keskkond;
 • rikastada koolielu läbi erinevate tegevuste ja ettevõtmiste;
 • pakkuda lahendusi õpilaste probleemidele;
 • toetada ja nõustada õpilaste erinevaid algatusi koolikeskkonnas;
 • tagada Viljandi Gümnaasiumi hea maine;
 • tagada oma jätkusuutlikkus iga uue õpilasesinduse koosseisuga;·
 • omada kõige ajakohasemat õpilasi puudutavat teavet koolis;
 • suhelda võimalikult aktiivselt oma sõpruskoolidega.

Õpilasesinduse ülesanne

on:

 • selgitada välja õpilaste huvid ja vajadused;
 • esindada õpilasi ja/või kooli erinevatel sündmustel ning struktuurides;
 • koguda ja jagada õpilast ele vajalikku teavet;
 • luua sõprussuhteid teiste koolidega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit;
 • täita teisi õpilasesinduse presidendi poolt seatud ülesandeid.

Õpilasesinduse koosseis 2018/2019 õa

Õpilasesinduse president:Kristiina Uus

Õpilasesinduse asepresident:Berit Sarap

Protokollija:Liisa Kirs

Liikmed:

lem Mändmaa

Robin Koovit

Mihkel Muri

Rebeca Lotta Aasmäe

Helen Link

Erki Laanemäe

Leene Lotta Lüdimois

Herta Soro

Anna-Liina Kask

Mentor: Eneli Rimpel

Õpilasesindus on alati avatud kõigi ettepanekutele ja uutele ideedele!

Kontakt:

E-post:opilasesindus@vilgym.edu.ee

FB:http://www.facebook.com/VGopilasesindus

Vil