Vastuvõtt

Info sisseastujale


Kuidas saada Viljandi Gümnaasiumi õpilaseks ehk sisseastumisest (2020/2021 õppeaasta)

Registreeri end Viljandi Gümnaasiumi sisseastumise infosüsteemis https://sisseastumine.ee/viljandi sisseastumiseksamile 09.03.2020 -  04.05.2020.

Sisseastujate lapsevanemate koosolek toimub 5.05. kell 18:00. Palun osalemiseks registreerida koosolekulehttps://forms.gle/JigjVJxiunnKMYv18 

Lingi koosoleku ruumi saadame registreerijatele.

Eriolukorrast tulenevalt ei toimu käesoleval aastal sisseastumise kirjalikku eksamit. Õppesuundadesse astujate pingeread kujunevad tunnistuse hinnete ja vestluse tulemuse alusel. Kutsega sisseastujad saavad õppesuundadesse oma esimese valiku alusel.  

Sisseastumisvestlused toimuvad vahemikus 15. - 18. juuni 2020. Vestluse aeg saadetakse sisseastumise infosüsteemi kaudu.

Hiljemalt 22. juunil 2020 saadetakse sisseastumise infosüsteemi kaudu kutse kooli õppima asumise kohta. Pärast seda tuleb kinnitada kooli õppima asumine.

Sisseastumisdokumentide esitamine kuni 30. juunini:

 • Sisseastumisdokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemi kaudu pärast seda, kui õpilane on saanud kutse õppima asumise kohta.

Dokumendid, mida peab esitama sisseastumise infosüsteemi kaudu on:

 • lapsevanema poolt digitaalselt allkirjastatud taotlus kooli vastuvõtuks (kinnitus kooli õppima asumise kohta);

 • põhikooli lõputunnistus (.jpg või .pdf formaadis);

 • põhikooli lõputunnistuse hinneteleht (.jpg või .pdf formaadis);

 • 9. klassi klassitunnistus (.jpg või .pdf formaadis);

 •  

Riigigümnaasiumis õppivale õpilasele on ette nähtud kompensatsioon sõidu-, toitlustus- ja majutuskulude osas.

1. Sõidukulude kompenseerimine

Sõidukulu kompenseeritakse Viljandi Gümnaasiumi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole Viljandi linn. Vaata täpsemalt sõidukulude hüvitamise kord

2. Koolitoidu hüvitis

Koolitoidu hüvitis Viljandi Gümnaasiumis on 1.30 eurot, mis katab koolilõuna maksumuse.

3. Elamispinna üürimisega kaasnevate kulude kompenseerimine

Kui õpilane üürib elamispinda või ühiselamukohta, kompenseeritakse vastavatest kuludest 50 eurot. Vaata täpsemalt tingimusi majutuskulude hüvitamise kord.

Võimalik on taotleda õpilaskodu kohta Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskodus, palun pöörduda otse õpilaskodu juhi Eha Kallase poole järgmistel kontaktidel:

e-post -  opilaskodu@vikk.ee, telefon - 4351034.

Kui sa oled VG õpilaseks vastu võetud, siis jälgi õppeaasta algusega seotud infot kooli kodulehelt ja tule kooli avaaktusele.

Kohtumiseni!

Kuidas saada Viljandi Gümnaasiumi õpilaseks ehk sisseastumisest (2020/2021 õppeaasta)

Registreeri end Viljandi Gümnaasiumi sisseastumise infosüsteemis https://sisseastumine.ee/viljandi sisseastumiseksamile 09.03.2020 -  04.05.2020.

Sisseastujate lapsevanemate koosolek toimub 5.05. kell 18:00. Palun osalemiseks registreerida koosolekulehttps://forms.gle/JigjVJxiunnKMYv18 

Lingi koosoleku ruumi saadame registreerijatele.

Eriolukorrast tulenevalt ei toimu käesoleval aastal sisseastumise kirjalikku eksamit. Õppesuundadesse astujate pingeread kujunevad tunnistuse hinnete ja vestluse tulemuse alusel. Kutsega sisseastujad saavad õppesuundadesse oma esimese valiku alusel.  

Sisseastumisvestlused toimuvad vahemikus 15. - 18. juuni 2020. Vestluse aeg saadetakse sisseastumise infosüsteemi kaudu.

Hiljemalt 22. juunil 2020 saadetakse sisseastumise infosüsteemi kaudu kutse kooli õppima asumise kohta. Pärast seda tuleb kinnitada kooli õppima asumine.

Sisseastumisdokumentide esitamine kuni 30. juunini:

 • Sisseastumisdokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemi kaudu pärast seda, kui õpilane on saanud kutse õppima asumise kohta.

Dokumendid, mida peab esitama sisseastumise infosüsteemi kaudu on:

 • lapsevanema poolt digitaalselt allkirjastatud taotlus kooli vastuvõtuks (kinnitus kooli õppima asumise kohta);

 • põhikooli lõputunnistus (.jpg või .pdf formaadis);

 • põhikooli lõputunnistuse hinneteleht (.jpg või .pdf formaadis);

 • 9. klassi klassitunnistus (.jpg või .pdf formaadis);

 •  

Riigigümnaasiumis õppivale õpilasele on ette nähtud kompensatsioon sõidu-, toitlustus- ja majutuskulude osas.

1. Sõidukulude kompenseerimine

Sõidukulu kompenseeritakse Viljandi Gümnaasiumi õpilastele, kelle alaline elukoht ei ole Viljandi linn. Vaata täpsemalt sõidukulude hüvitamise kord

2. Koolitoidu hüvitis

Koolitoidu hüvitis Viljandi Gümnaasiumis on 1.30 eurot, mis katab koolilõuna maksumuse.

3. Elamispinna üürimisega kaasnevate kulude kompenseerimine

Kui õpilane üürib elamispinda või ühiselamukohta, kompenseeritakse vastavatest kuludest 50 eurot. Vaata täpsemalt tingimusi majutuskulude hüvitamise kord.

Võimalik on taotleda õpilaskodu kohta Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskodus, palun pöörduda otse õpilaskodu juhi Eha Kallase poole järgmistel kontaktidel:

e-post -  opilaskodu@vikk.ee, telefon - 4351034.

Kui sa oled VG õpilaseks vastu võetud, siis jälgi õppeaasta algusega seotud infot kooli kodulehelt ja tule kooli avaaktusele.

Kohtumiseni!